Thứ sáu,  27/11/2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống tội phạm

LSO - Ngày 9/8/2016, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tộ phạm trong tình hình mới”; Chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 -2025, định hướng đến năm 2030; chương trình phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ.

                

                             Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ, qua 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 48 đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được nâng lên. Công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm có tổ chức được chỉ đạo và tiến hành quyết liệt, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn quốc xảy ra trên 26.800 vụ tội phạm hình sự, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2015; lực lượng công an đã điều tra, khám phá trên 21 nghìn vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 78,47%; triệt phá trên 1 nghìn băng, ổ nhóm tội phạm…

Đối với tỉnh Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 147 vụ tội phạm hình sự; đã phát hiện và bắt 186 vụ liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; phát hiện, điều tra làm rõ 6 vụ, với 15 đối tượng phạm tội mua bán người…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh: Sau hội nghị này, các bộ, ngành và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 48; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tập trung hướng về cơ sở, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị về tình hình an ninh trật tự tại địa phương; các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật, đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân quan tâm.

Tin ảnh: Nông Đình Quang