Chủ nhật,  23/02/2020

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại Quảng Ninh

Ngày 10/8, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 7 tháng năm 2016; kết quả thực hiện Đề án 25 về xây dựng trung tâm hành chính công gắn với đề án xây dựng chính quyền điện tử.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương tỉnh Quảng Ninh đã có những chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, có nhiều cách làm mới, sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính, nhất là mô hình các trung tâm hành chính công ở các cấp huyện, tỉnh mang tính công khai, minh bạch, đem lại hiệu quả cao, đáp ứng được nguyện vọng người dân. 

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban 

chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và đoàn công tác làm việc về công tác cải cách

 hành chính tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Quảng Ninh cần tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2017, định hướng đến 2020 theo hướng đồng bộ, trọng tâm, hiệu quả, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; rút gọn thủ tục hành chính một cách đơn giản, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi đến các cơ quan công quyền, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính. Cải cách hành chính phải hướng tới mục đích phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững. Quảng Ninh phải chú trọng các giải pháp thiết thực cải tạo môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. 

Về mô hình thí điểm thực hiện trung tâm hành chính công, cũng như việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan nhà nước, hay hợp nhất các chức danh, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương; đồng thời giao Bộ Nội vụ theo dõi, đánh giá sát thực tế về hiệu quả của mô hình này để làm căn cứ báo cáo Trung ương để xem xét có thể nhân rộng mô hình ra toàn quốc… 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cho biết: kinh tế, xã hội của tỉnh trong 7 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,2%, cao nhất những năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước đạt 62%, tăng 4% so với dự toán. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, nhiều khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư được kịp thời tháo gỡ. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, ba đột phá chiến lược được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tích cực, trong đó, kết cấu hạ tầng về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng khu kinh tế được đầu tư đồng bộ. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực được triển khai tích cực. 

Sau thời gian thí điểm thực hiện, các trung tâm hành chính công các cấp của tỉnh hoạt động đạt kết quả tốt, thể hiện đây là hướng đi đúng đắn. Từ ngày 1/7/2016, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 509 thủ tục của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ngoài ra, Quảng Ninh cũng thực hiện sử dụng chứng thư số trong giải quyết công việc và luân chuyển tài liệu giữa các đơn vị. Đến nay 90% văn bản hành chính trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện qua mạng, trong đó trên 95% văn bản có sử dụng chữ ký số. Tỉnh cũng đang áp dụng việc sử dụng chữ ký số trong trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các trung tâm hành chính công. 

Thực hiện Đề án 25, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện tại địa phương, đơn vị; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải thực hiện Đề án 25 để giải quyết những bất cập hiện nay trong bộ máy, biên chế. Hướng tới, tỉnh sẽ chuyển dần khoán kinh phí hoạt động cho các xã, phường và quyết tâm thực hiện nhất thể hóa chức danh ở các địa phương. Quảng Ninh đang quyết tâm thực hiện đột phá về cải cách hành chính, trong đó tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của trung tâm hành chính công gắn với xây dựng chính quyền điện tử, đồng thời xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến thăm động viên cán bộ, công chức đang làm việc tại Trung tâm hành chính công thành phố Uông Bí và Trung tâm hành chính công tỉnh.

Theo Dangcongsan.vn