Thứ bảy,  06/06/2020
Đưa thông tin về hoạt động của lãnh đạo tỉnh:

Cần đổi mới trong công tác tuyên truyền

LSO-Ngày 12/8/2016, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về việc đưa thông tin các hoạt động của lãnh đạo tỉnh trên Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh đã báo cáo về hoạt động của công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian qua. Bên cạnh những mặt đạt được, lãnh đạo hai cơ quan cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động như khó khăn trong việc tiếp cận thông tin; trang thiết bị chưa đồng bộ…

Cũng tại đây, đại diện lãnh đạo một số ban, ngành; phóng viên, biên tập viên đã nêu những thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình tác nghiệp, xử lý thông tin. Đồng thời cũng đưa ra những đề xuất để khắc phục những khó khăn để từ đó từng bước đảm bảo việc thông tin tuyên truyền đúng, trúng và kịp thời.

Bên cạnh ghi nhận đóng góp của Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ những hạn chế như: đưa thông tin chưa kịp thời, nhanh nhạy, chính xác; chưa nắm bắt được những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm; chưa nắm bắt một số vấn đề nóng, vụ việc nhạy cảm trong dư luận. Đồng chí nhấn mạnh: Cần đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, tránh đưa tin rập khuôn, lối mòn; 2 cơ quan cần nắm bắt những chủ trương lớn của tỉnh; chủ động tìm hiểu trước các vấn đề cần phản ánh; tiếp tục quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát hiện, bồi dưỡng và có chế độ khuyến khích đối với những nhân tố xuất sắc đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với trường hợp đưa tin hời hợt, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu kết luận tại buổi họp

Để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh xây dựng quy chế phối hợp, cung cấp thông tin thường xuyên và đột xuất; nghiên cứu, đề xuất họp báo định kỳ; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí.

ĐÌNH QUYẾT