Thứ bảy,  07/12/2019

Dân vận khéo ở Bình Gia: Nhân lên những mô hình tốt

(LSO) – Thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo (DVK) đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đoàn thể huyện Bình Gia quan tâm, triển khai rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực ở cơ sở.

Ông Hoàng Văn Đoàn, Phó Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Thống nhất trong chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua DVK, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào đến các thành viên, đoàn viên, hội viên, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng làm theo. Việc triển khai, xây dựng mô hình DVK trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Người dân xã Tân Văn, huyện Bình Gia tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn

Tính từ năm 2017 đến nay, toàn huyện có khoảng 130 mô hình DVK. Năm 2019 tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình, đồng thời đăng ký thêm 30 mô hình mới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm 2018, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an huyện Bình Gia đăng ký thực hiện mô hình “Vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Với mục tiêu lấy phòng ngừa là chính, đội đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân nắm được những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở tất cả các xã, thị trấn. Bên cạnh đó là thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự cụm xã cánh đồng và cụm an ninh liên hoàn địa bàn giáp ranh giữa các huyện: Bình Gia, Tràng Định của tỉnh với huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng và huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Còn ở xã Hoàng Văn Thụ, hằng năm Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức, cá nhân đăng ký các mô hình DVK. Ông Nông Ngọc Kính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ cho biết: Năm 2017 xã đã có những kết quả rất đáng mừng từ việc phát huy hiệu quả các mô hình, như việc bà con đã tự nguyện hiến đất hơn 7.700 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; đóng góp hơn 400 triệu đồng để xây dựng các công trình và đường giao thông nông thôn, giúp xã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018 và 2019, chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh thi đua DVK, như thôn Phai Danh đăng ký mô hình “xây dựng khu dân cư văn hóa”.

Từ năm 2017 đến nay, trung bình mỗi năm, huyện có trên 100 mô hình DVK của các cá nhân, tập thể đăng ký. Để các mô hình được nhân rộng, hằng năm huyện tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Phong trào thi đua DVK tại huyện Bình Gia bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực; số mô hình, điển hình ngày càng nhiều như: phong trào giúp đỡ người nghèo theo địa chỉ, mô hình hòa giải ở cơ sở, các mô hình sản xuất giỏi, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, giảm nghèo bền vững…được nhân dân hưởng ứng tích cực, niềm tin của nhân dân đối với tổ chức đảng, chính quyền được củng cố.

Từ năm 2013 đến nay, nhân dân toàn huyện đã hiến trên 60 nghìn mét vuông đất, trên 1 triệu ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, xây dựng trường học, nhà văn hóa, các công trình công cộng; đến nay huyện có xã 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2019 có thêm 2 xã đạt chuẩn. Năm 2018, Đảng bộ huyện được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

THANH MAI