Chủ nhật,  17/11/2019
Trực tuyến toàn quốc:

Sơ kết CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2015

LSO - Ngày 17/8/2016, Văn Phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: ngay tại hội nghị này, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước cần phải nêu ra được khâu yếu nhất trong CCHC, đồng thời thảo luận, hiến kế cho Chính phủ những giải pháp về CCHC, trước mắt là trong năm nay và năm sau.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã báo cáo công tác CCHC trong giai đoạn 2011-2015. Theo đó, thể chế của nền hành chính được cải cách và dần được hoàn thiện cơ bản phù hợp với yêu cầu chủ trương quan trọng của Đảng và cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chất lượng giải quyết TTHC được nâng cao rõ rệt. Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức…

Cũng theo báo cáo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016-2020 là mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 80%.

  Đối với tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian qua công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã có những bước cải cách tích cực. Công tác công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền địa phương đã được triển khai thực hiện nghiêm túc… Đã có 18/20 cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh thực hiện cơ chế một cửa… Nhiệm vụ trọng tâm CCHC của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2016-2020 là: Tiếp tục cải cách TTHC; cải cách tài chính công; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và một số địa phương như Hà Nội, Thành phố HCM, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế… đã đưa ra ý kiến, đó là: tiếp tục đẩy mạnh CCHC công; khẩn trương nghiên cứu đơn giản hóa quá trình giải quyết TTHC; và đặc biệt là trong giai đoạn 2016-2020 bắt buộc phải xây dựng chính quyền điện tử, số hóa việc giải quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp…

Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm của tất cả các cấp, các ngành, địa phương hướng đến mục tiêu xóa bỏ mọi rào cản, khoảng cách giữa người dân và cơ quan nhà nước, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu về thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, thời gian tới, cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa từ phía các cấp, các ngành, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao trong lĩnh vực hành chính; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương phải kiên quyết trong việc kiểm tra, giám sát nhằm từng bước giải quyết tình trạng một số bộ phận cán bộ, công chức phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân.

Tin ảnh: Trí Dũng