Thứ sáu,  15/11/2019

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7/2019

LSOSáng nay (3/7), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 7/2019.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã nghe dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XVI; dự thảo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến chất vấn và đề xuất nội dung thảo luận tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh…

Theo đó, có 42 ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp đến kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XVI thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; tài nguyên và môi trường; cơ chế chính sách.

Về nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, có 10 đại biểu HĐND chuẩn bị nội dung chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh về các vấn đề cử tri quan tâm như: trên địa bàn một số huyện, thành phố còn xảy ra tình trạng người dân tự ý san ủi đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại thiên nhiên, ảnh hưởng mỹ quan khu vực đô thị, nông thôn; thiệt hại bởi dịch tả lợn châu Phi, giải pháp bảo vệ đàn lợn còn lại, hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, chuyển đổi mô hình sản xuất; tình hình giao đất, cho thuê đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết 118/2014/NQ-CP, ngày 17/12/2014 của Chính phủ…

Các đại biểu dự phiên họp đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm các nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri về xây dựng đường giao thông, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tinh giản biên chế công chức, viên chức và thống nhất lựa chọn các nội dung mà cử tri phản ánh để đại biểu HĐND tỉnh chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri nên phân theo nhóm, các tổ đại biểu HĐND tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc trong tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri rõ ý, rõ nghĩa, rõ nội dung tại các cuộc tiếp xúc cử tri, tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời thống nhất lựa chọn 6 nội dung chất vấn để đại biểu HĐND tỉnh chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các bộ phận rà soát, chính sửa hoàn thiện các văn bản, cung cấp thông tin đẩy đủ cho các đại biểu tham dự kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh; phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời các nội dung của kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XVI.

NÔNG ĐÌNH QUANG