Chủ nhật,  17/11/2019

Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

LSO-Ngày 5/7/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác nội chính được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tích cực triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả. Tình hình an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, an ninh văn hoá – xã hội, an ninh nông thôn – đô thị được bảo đảm, không xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về kinh tế, tham nhũng, lãng phí. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cũng đã triển khai nghiêm túc kế hoạch cải cách tư pháp năm 2019.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả trong công tác nội  chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp mà các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, đó là: thời gian qua, tình hình tội phạm hình sự, tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế và môi trường tiếp tục gia tăng; vẫn còn tình trạng khiếu kiện đông người; công tác phối hợp giữa các ngành, cơ quan có lúc chưa chặt chẽ…

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: các cơ quan trong khối nội chính thời gian tới cần tiếp tục chủ động, tích cực, tham mưu, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; các lực lượng chức năng cần nắm chắc địa bàn biên giới, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giải quyết các vấn đề an ninh biên giới theo quy định, tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua biên giới; thực hiện tốt các chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát; tiếp tục quan tâm chăm lo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Đảng, bí mật Nhà nước; các cơ quan chuyên môn chú trọng phối hợp, nghiên cứu đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, từ công tác nắm bắt, trao đổi thông tin đến điều tra, truy tố, xét xử, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài…

TRÍ DŨNG