Thứ năm,  17/10/2019

Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

LSO-Hôm nay (5/7), Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Ban dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai về chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các cấp chính quyền chỉ đạo, cụ thể hóa các hoạt động “Năm Dân vận chính quyền” 2019 và Đề án xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện”, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tổ chức đối thoại với nhân dân.

Qua đó, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp gần 970 lượt công dân, tiếp nhận gần 200 đơn khiếu nại, tố cáo; xử lý tranh chấp đất rừng hoàn thành đo đạc địa chính đối với diện tích đất có nguồn gốc từ nông lâm trường đạt gần 92% kế hoạch.

Cùng với đó, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và các lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận gắn với các phong trào theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức,…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận một số nội dung nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm, các cấp ủy đảng, Ban dân vận các cấp quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Trong đó, thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 mà Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nêu trong báo cáo.

Đồng thời triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục cụ thể hóa thực hiện chủ đề công tác “Năm Dân vận chính quyền” 2019, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; Tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh, của huyện triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các phong trào thi đua yêu nước.

ĐỖ HOẠT