Thứ năm,  21/11/2019

Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021

LSO-Sáng nay (9/7), HĐND tỉnh Lạng Sơn khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh và Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những vấn đề được xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2019, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2015 – 2020.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các đại biểu HĐND tỉnh nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình; trên cơ sở thực tế của địa bàn, cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia, bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình để HĐND tỉnh thông qua và ban hành nghị quyết; đồng thời mong muốn, cử tri và nhân các dân tộc trong tỉnh quan tâm, theo dõi hoạt động của kỳ họp, tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho HĐND tỉnh, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2019; phân tích, đánh giá kết quả, làm rõ hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa bàn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; từ đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín của HĐND tỉnh khóa XVI; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019…

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Kinh tế – xã hội của tỉnh duy trì được đà phát triển; sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp cơ bản đạt tiến độ kế hoạch; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; thu ngân sách nhà nước đạt tiến độ và tăng cao so với cùng kỳ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, do dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lên tới 300 tỷ đồng, dẫn tới tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 6,51%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 (6 tháng đầu năm 2018 đạt 8,19%).


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan chuyên môn; kịp thời phối hợp xem xét, xử lý một số vấn đề phát sinh, đúng thẩm quyền, phù hợp với thực tế, bảo đảm quy định của pháp luật, tạo thuận lợi trong công tác điều hành phát triển kinh tế – xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND và các ban của HĐND; tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát của từng đại biểu, tổ đại biểu và các cơ quan của HĐND tỉnh; giám sát toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề quan trọng, vấn đề nóng, bức xúc, nhạy cảm, lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém có tác động, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Sau giám sát chỉ ra được những hạn chế, yếu kém, dự báo tình hình, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri, bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri được giải quyết hoặc trả lời một cách kịp thời, thỏa đáng; đề xuất, kiến nghị giải pháp cụ thể để khắc phục, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, các ngành, các cấp và các lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích các vấn đề một cách tập trung và thực chất; tăng cường tiếp xúc trực tiếp với người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, trách nhiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, nhất là cấp cơ sở để kiến nghị sửa đổi, tháo gỡ kịp thời từ khi mới phát sinh; tiếp tục thực hiện tốt quy định của pháp luật về tiếp công dân và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.


Các đại biểu dự kỳ họp

Ngày 10/7/2019, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục diễn ra theo chương trình. Báo Lạng Sơn sẽ thông tin đầy đủ những nội dụng của kỳ họp.

NÔNG ĐÌNH QUANG