Thứ bảy,  06/06/2020

Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

LSO-Chiều nay (12/7), Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp
6 tháng đầu năm 2019 tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở; lãnh đạo phòng Tư pháp thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tư pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 114 nhiệm vụ, đã hoàn thành 66 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 48 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.

Công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật được Bộ Tư pháp triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, nhất là trong việc xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, xử lý thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được lãnh đạo các cấp, ngành liên quan rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt.

Từ ngày 1/1/2018 đến hết tháng 5/2019, tổng số việc phải thi hành là 758.323 việc, tăng 4,56% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, số có điều kiện thi hành là 558.468 việc, đã thi hành xong 336.404 việc. Về tiền, tổng số phải thi hành là hơn 231.401 tỷ đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là hơn 149.246 tỷ đồng; đã thi hành xong gần 23.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 16,01%.

Đối với quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tư pháp như: công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, công tác nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, công tác bồi thường nhà nước… đã được Bộ Tư pháp và các địa phương thực hiện hiệu quả.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành được đẩy mạnh, chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của bộ tiếp tục được cải thiện.

Bộ đã tổ chức thành công hội thảo quốc gia về “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam”; bảo vệ thành công báo cáo quốc gia thực hiện Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị (ICCPR); một số lĩnh vực công việc khác cũng được triển khai hiệu quả, bám sát chương trình, kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, đại biểu tại điểm cầu một số tỉnh đã nêu ý kiến thảo luận xoay quanh các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác tại địa phương, qua đó cùng tìm giải pháp tháo gỡ, đi đến thống nhất để cùng triển khai thực hiện.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chỉ đạo: Toàn ngành tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả chất lượng 8 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm; triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ mới phát sinh của bộ, ngành tư pháp, trong đó tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư ngày 9/12/2009 về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện, nâng xếp hạng các chỉ số “chi phí tuân thủ pháp luật”, “giải quyết tranh chấp hợp đồng”, “phá sản doanh nghiệp” theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.

Cùng với đó thực hiện hiệu quả các đề án; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; khắc phục việc chậm trả lời địa phương về đề nghị xác minh thông tin lý lịch tư pháp…

THANH HUYỀN