Sáng 15/7, tại tỉnh Nghệ An, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của 12 UBKT tỉnh uỷ, thành uỷ thuộc khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; đại diện các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Đồng chí Tô Quang Thu phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, UBKT các cấp 12 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp uỷ các cấp trong khu vực đã kiểm tra 7.378 tổ chức đảng và 15.431 đảng viên (trong đó có 6.269 đảng viên là cấp ủy viên); qua kiểm tra, kết luận 52 tổ chức đảng và 149 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 37 đảng viên. Giám sát 5.691 tổ chức đảng và 13.696 đảng viên (có 5.319 cấp ủy viên); qua giám sát, các cấp ủy đã phát hiện 33 tổ chức đảng, 188 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 tổ chức đảng và 75 đảng viên. Xem xét thi hành kỷ luật 57 tổ chức đảng và 2.336 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 4 đảng viên.

UBKT các cấp trong khu vực kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 479 tổ chức đảng và 1.554 đảng viên (có 770 cấp ủy viên); kết luận 317 tổ chức đảng và 1.083 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 57 tổ chức đảng và 538 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 5.488 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 2.813 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề 3.842 tổ chức đảng và 10.214 đảng viên (có 3.805 cấp ủy viên), phát hiện 43 tổ chức và 124 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 15 tổ chức và 82 đảng viên. Giải quyết tố cáo 202 đảng viên; giải quyết kiếu nại 12 trường hợp.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 và các nhiệm vụ khác do Thường trực UBKT Trung ương giao, trong 6 tháng đầu năm 2019, Vụ Địa phương III, Cơ quan UBKT Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020; qua kiểm tra kết luận có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức, 3 cá nhân diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và 26 cá nhân khác có liên quan; đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 ban cán sự của đảng UBND tỉnh, thành phố và 1 ban thường vụ cấp ủy.

Hình ảnh tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã tích cực phát biểu, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 của các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực; nêu bật kết quả, ưu điểm nổi bật, giới thiệu những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn; đồng thời chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm và bàn giải pháp khắc phục, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong trong thời gian 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT 12 tỉnh uỷ, thành ủy trong khu vực đạt được trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng, trong thời gian qua, cấp ủy một số đia phương chưa thực sự quan tâm, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; chưa chủ động, thiếu quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả thấp; một số UBKT tỉnh, thành ủy chưa thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Điều 30, Điều lệ Đảng, dẫn đến một số tỉnh, thành vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên…

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Tô Quang Thu yêu cầu UBKT các cấp trong khu vực tập trung thực hiện đầy đủ, toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đã đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, lựa chọn đúng đối tượng, nội dung tập trung vào những vấn đề trọng điểm, dễ phát sinh sai phạm như: Công tác tổ chức cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, khi cần thiết kiểm tra cách cấp.

Đồng chí Tô Quang Thu yêu cầu, cần tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình ở cơ sở, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng thời triển khai thực hiện Quy định số 195-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng…/.