Thứ ba,  18/02/2020

Thanh tra Chính phủ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

LSO-Sáng nay (18/7), Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.


Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn tham gia Hội nghị trực tuyến
Thanh tra Chính phủ sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cơ quan trung ương, thanh tra các bộ, ngành.

Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành thanh tra đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.587 tỷ đồng.

Với tỉnh Lạng Sơn, Thanh tra tỉnh đã triển khai 191 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 21,1% so với cùng kỳ 2018; đã kết thúc 150 cuộc, phát hiện sai phạm 6,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 4,1 tỷ đồng, đã thu được 3,8 tỷ đồng, yêu cầu thu về quỹ, trả lại cá nhân, giảm trừ thanh toán, quyết toán và xử lý khác 2 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 như: tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch năm gắn với thanh tra đột xuất, thanh tra vụ việc do cấp trên giao; quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng…

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành thanh tra đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành thanh tra cần thực hiện tốt một số nội dung như: tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo kế hoạch. Thanh tra Chính phủ sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra năm 2020; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là triển khai kế hoạch rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, nhất là Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

NGỌC HIẾU