Thứ sáu,  28/02/2020

Thanh tra tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Chiều nay (19/7), Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra tỉnh đã tổ chức thực hiện 191 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 21,1% so với cùng kỳ; đã kết thúc 150 cuộc, phát hiện sai phạm 6,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 4,1 tỷ đồng, đã thu được 3,8 tỷ đồng, yêu cầu thu về quỹ, trả lại cá nhân, giảm trừ thanh toán, quyết toán và xử lý khác 2 tỷ đồng.

Các tổ chức thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, y dược tư nhân, tài nguyên và môi trường, xây dựng… đối với 492 tổ chức, cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính 990,6 triệu đồng.

Tại hội nghị, đại diện UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành đã phát biểu thảo luận, tham luận về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng… Đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được và ghi nhận sự quyết liệt, hiệu quả của ngành thanh tra trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị hành chính nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, chủ động nắm bắt tình hình, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài để giải quyết theo đúng quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Thanh tra tỉnh và thanh tra chuyên ngành tiếp tục triển khai, hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2019 đảm bảo yêu cầu nội dung, trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020; chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời theo dõi, kiểm tra việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;  tiếp tục quan tâm xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ công chức của ngành vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
trao cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Thanh tra tỉnh– đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lạng Sơn năm 2018.

   NGỌC HIẾU