Thứ hai,  16/12/2019

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã thông qua Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Chiều 24/10, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kế hoạch kiểm tra. 

doan kiem tra cua bo chinh tri lam viec voi thanh uy can tho hinh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. 

Tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng cho biết, nhằm đảm bảo nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và nâng cao tính hiệu quả trong quá trình thực hiện, Bộ Chính trị đã tập trung vào việc tổ chức học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2016.

Tiếp đó, Bộ Chính trị đề ra Chương trình kiểm tra năm 2016, trong đó nhấn mạnh việc triển khai 2 Chỉ thị của Bộ Chính trị, ra quyết định thành lập 6 Đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn để tiến hành kiểm tra tại 20 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã thông qua Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Theo đó, Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực thi, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian kiểm tra là từ sau Đại hội XII của Đảng đến hết quý III năm 2016; có 6 tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Cần Thơ sẽ được kiểm tra trong đợt này từ ngày 24 đến ngày 26/10/2016. 

Thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức học tập, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy. 

Thành ủy Cần Thơ cũng đã chỉ đạo cấp ủy trực thuộc đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ở các đảng bộ trực thuộc… Nhìn chung, cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, nghiên cứu tài liệu, thể hiện trách nhiệm trong nghiên cứu các nội dung văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thành phố nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thành phố…/. 

Theo VOV