Thứ hai,  09/12/2019

Chủ tịch UBND 9 huyện cần nâng cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

LSO-Đây là chỉ đạo của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Đề án về sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2021 do UBND tỉnh tổ chức vào sáng nay (31/7).


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Tỉnh Lạng Sơn hiện có 11 ĐVHC cấp huyện và 226 ĐVHC cấp xã với dân số khoảng 800.000 người. Theo Dự thảo Đề án đưa ra mục tiêu giai đoạn 2019 – 2021, toàn tỉnh sắp xếp 51 ĐVHC cấp xã (6 thị trấn và 45 xã) tại 9 huyện (trừ thành phố Lạng Sơn và huyện Đình Lập) thành 25 ĐVHC. Sau khi sắp xếp, đến năm 2021, cả tỉnh giảm 26 ĐVHC cấp xã từ 226 xuống còn 200 ĐVHC cấp xã (5 phường, 14 thị trấn và 181 xã).

Theo đó, sẽ có 51 trạm y tế, 127 trường học và 5.645 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) chịu tác động của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã. Các cấp, ngành liên quan đã có phương án bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ đối với 4.795 CBCCVC, tuy nhiên còn dôi dư 850 CBCCVC do sắp xếp.

Chính quyền 51/51 xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của cử tri về việc sắp xếp các xã, thị trấn. HĐND 51 xã và HĐND 9 huyện đã thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương sắp xếp các ĐVHC trên địa bàn. UBND 9 huyện cũng đã hoàn thiện đề án và các phương án sắp xếp ĐVHC gửi Sở Nội vụ.


Giám đốc Sở Nội vụ trình bày dự thảo Đề án

Tại cuộc họp, lãnh đạo các huyện và một số sở, ban, ngành đã phát biểu ý kiến liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp xã; những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai sắp xếp; đưa ra phương án, giải pháp bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy, CBCCVC sau khi sắp xếp các ĐVHC cấp xã; việc giải quyết chế độ, chính sách, hỗ trợ cho CBCCVC dôi dư phải nghỉ việc; việc ban hành, áp dụng các chính sách đặc thù đối với cán bộ và người dân tại các ĐVHC mới và việc cấp mới, cấp đổi các loại giấy tờ tùy thân cho người dân tại các ĐVHC sau sắp xếp…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã tại Lạng Sơn là hết sức cần thiết, là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn 2019 – 2021. Việc sắp xếp lại ĐVHC cấp xã nhằm để các ĐVHC cấp xã đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đồng thời phù hợp với định hướng quy hoạch, kế hoạch và lộ trình phát triển đô thị, giảm ĐVHC cấp xã, tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính trị; tạo điều kiện tập trung huy động nguồn lực và lợi thế, thuận lợi trong quy hoạch, xây dựng thiết chế văn hóa, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Các cấp, ngành trong tỉnh cần nâng cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã. Đặc biệt, chủ tịch UBND 9 huyện cần chủ động, nâng cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể là chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cán bộ và nhân dân hiểu rõ về tầm quan trọng, chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã; sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, biên chế, tinh giản biên chế và giải quyết chính sách đối với CBCCVC dôi dư đúng quy định; quan tâm chỉ đạo rà soát trình UBND tỉnh điều chỉnh địa giới hành chính đối với các ĐVHC cấp xã mới và một số nhiệm vụ liên quan khác.

Đồng chí giao Sở Nội vụ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tại cuộc họp để khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án để trước ngày 15/8/2019, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết thống nhất về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh; trước ngày 31/8/2019 trình Bộ Nội vụ, Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội xem xét, phê duyệt đề án.

MINH ĐỨC