Chủ nhật,  19/01/2020

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý 2 dự thảo

LSO-Ngày 2/8/2019, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 20 tỉnh, thành phố, trong đó có Lạng Sơn góp ý dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và dự thảo Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh, thành phố đã có đóng góp ý kiến vào 2 dự thảo nêu trên.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn đã có một số góp ý vào 2 dự thảo. Cụ thể, tại điều 2 (nguyên tắc tổ chức): tại khoản 1 đề nghị xem xét, bổ sung cụm từ “giảm đầu mối bên trong so với trước đây”; tại ý 2 khoản 1 đề nghị sửa lại cụm từ “có ban, vụ… nào” thành “có tổ chức nào (ban, vụ…); tại khoản 3 về nội dung quy định số lượng cấp phó cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện có không quá 1 lãnh đạo cấp phó, quy định như vậy chưa phù hợp với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện (hiện nay cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tại tỉnh cơ bản có 2 lãnh đạo cấp phó, mặt khác đang thực hiện mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện) nên đề nghị bổ sung quy định đối với những nơi thực hiện mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện có không quá 2 lãnh đạo cấp phó….

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao và tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại diện các tỉnh, thành tâm huyết, thẳng thắn, xuất phát từ thực tiễn địa phương của mình. Đồng thời đồng chí giao cho 2 tổ biên tập tổng hợp các ý kiến, tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý để hoàn thiện văn bản.

TÂN AN