Thứ sáu,  27/11/2020

Giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh tại Bắc Sơn

(LSO) – Sáng nay (6/8), Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Sơn và xã Tân Lập.

Từ năm 2011 đến nay, UBND huyện Bắc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh về các cơ chế chính sách đặc thu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể: thực hiện nghị quyết số 21, ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, có 2 hộ vay vốn với để trồng cam đường Canh tại xã Tân Lập và xã Quỳnh Sơn.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham quan mô hình trồng cam đường Canh tại xã Tân Lập

Đối với Nghị quyết số 25, ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 – 2020 được thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, tạo được sự đồng thuận của người dân và có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Tổng nguồn vốn hỗ trợ  theo Nghị quyết số 25 trên địa bàn huyện Bắc Sơn đạt trên 2,6 tỷ đồng.

Đối với Nghị quyết số 66, ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2030, có 3 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã thực hiện mô hình chuyển đổi 10/11 chợ xã trên địa bàn huyện. UBND huyện đã đăng ký danh mục dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp 8 chợ nông thôn tại các xã, hiện tại huyện đang tiến hành thanh lý tài sản công của các chợ theo quy định.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Đối với Nghị quyết số 19, ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2020, tổng nguồn vốn thực hiện trên địa bàn huyện trong 2 năm 2017 và 2018 là trên 26,3 tỷ đồng, trong đó vốn xã hội hóa gần 4,4 tỷ đồng. Qua đó, đã cứng hóa được 23 km đường trục xã và trục thôn.

Đối với xã Tân Lập, UBND xã đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện đồng bộ theo mục tiêu, nhiệm vụ của từng nghị quyết. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: UBND huyện Bắc Sơn tiếp tục rà soát các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có khả năng đầu tư để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tiếp cận, thực hiện chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện; nâng cao trách nhiệm, sự chủ động của cơ quan, các ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh. Đồng thời huyện cần tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay hiệu quả để phát huy trong thời gian tới.

HOÀNG CƯỜNG (Đài PTTH tỉnh)