Thứ năm,  09/04/2020

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông thôn tại Đình Lập

(LSO) – Hôm nay (7/8), đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Đình Lập và xã Châu Sơn.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, một số ban của HĐND tỉnh, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Theo báo cáo của UBND huyện Đình Lập, những năm qua, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ các nghị quyết của HĐND tỉnh về các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Trong đó có Nghị quyết số 21, Nghị quyết số 25, Nghị quyết số 19 (đều ban hành ngày 9/12/2016) về chính sách đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn; phát triển giao thông nông thôn; Nghị quyết số 66, ngày 11/12/2017 về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn.

Kết quả đến năm 2018: toàn huyện có 933 hộ vay vốn để đầu tư trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, tổng dư nợ gần 60,5 tỷ đồng; bê tông giao thông nông thôn được gần 62 km, trong đó, trục xã 35 km.

Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn, huyện đã hỗ trợ hơn 14.500 con gia cầm cho 343 hộ gia đình với kinh phí 585 triệu đồng; hỗ trợ gần 389 tấn lân, đạm và hơn 8 tấn thức ăn chăn nuôi các loại cho bà con…

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

Đối với xã Châu Sơn, giai đoạn năm 2016 – 2018, đã có 20 hộ vay vốn để phát triển trồng thông và cây keo; giai đoạn 2017 – 2018, từ số xi măng được hỗ trợ, toàn xã đã bê tông được gần 2.000 m đường giao thông. Về chợ nông thôn, xã đã có mặt bằng tại thôn Háng Ý, đang đề nghị cấp trên đầu tư kinh phí xây dựng.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và đại diện các  sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện thời gian qua.

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; tạo điều kiện cho các hộ gia đình, các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn vay, kết hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

Đoàn giám sát thăm mô hình trồng keo của gia đình bà Vi Thị Biên, thôn Khe Cù, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập.

Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tận dụng tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công các công trình giao thông nông thôn, chú trọng duy tu, bảo trì các công trình đã đưa vào sử dụng…

Trong chương trình, đoàn đã thăm mô hình trồng keo của gia đình bà Vi Thị Biên, thôn Khe Cù, xã Châu Sơn – hộ được vay vốn từ chính sách của HĐND tỉnh và khảo sát công trình giao thông ở thôn Khe Cù.

HOÀNG HUẤN