Thứ ba,  21/01/2020

Cần Thơ lập 3 nhóm phụ trách soạn thảo văn kiện Đại hội Đảng

Theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, đầu tháng 9 sắp tới, Tiểu ban sẽ hoàn thành bản sơ thảo của văn kiện.

Can Tho lap 3 nhom phu trach soan thao van kien Dai hoi Dang hinh anh 1
Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Chiều 12/8, tại thành phố Cần Thơ, Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có cuộc họp về công tác soạn thảo văn kiện Đại hội.

Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Quốc Trung đề nghị các thành viên của Tổ biên tập căn cứ theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện khẩn trương hoàn thiện các nội dung công việc được phân công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, nội dung văn kiện.

Ông Trần Quốc Trung cho biết sau cuộc họp, Thường trực Thành ủy Cần Thơ sẽ quyết định thành lập 3 nhóm phụ trách trên từng lĩnh vực.

Cụ thể, nhóm kinh tế-xã hội do ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng nhóm; nhóm về xây dựng Đảng do ông Mai Thanh Dân, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy làm trưởng nhóm; nhóm về quốc phòng, an ninh, nội chính do ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng ban Nội chính Thành ủy làm trưởng nhóm.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trong quá trình chuẩn bị văn kiện cho đại hội, các trưởng nhóm có quyền huy động tất cả lãnh đạo của các sở, ngành chức năng liên quan đến lĩnh vực nhóm được phân công, yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quá trình chuẩn bị văn kiện.

Ông Trần Quốc Trung cũng lưu ý, văn kiện phải có phụ lục số liệu, chủ yếu là số liệu về kinh tế-xã hội, trong đó thống nhất lấy số liệu đến năm 2019, ước đến năm 2020, mốc so sánh là năm 2015 để làm cơ sở khi soạn thảo văn kiện. Trong văn bản chọn lọc ra một số số liệu cơ bản để chứng minh, không đưa số liệu dày đặc.

Theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, đầu tháng 9 sắp tới, Tiểu ban sẽ hoàn thành bản sơ thảo của văn kiện; giữa tháng 9 sẽ lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị, địa phương và đến cuối tháng 12/2019 sẽ hoàn chỉnh văn kiện đại hội.

Đối với việc lấy ý kiến góp ý cho văn kiện, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu tổ chức theo từng nhóm vấn đề, chọn các chuyên gia có tâm huyết, trí tuệ trên từng lĩnh vực để lấy ý kiến.

Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV cũng sẽ được gửi đến các lãnh đạo Trung ương am hiểu về Cần Thơ để xin góp ý.

Trong cuộc họp lần thứ hai của Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra cuối tháng 7/2019, các ý kiến tại cuộc họp đã cơ bản thống nhất Dự thảo đề cương báo cáo chính trị.

Dự thảo đề cương bao gồm: Phần thứ nhất-Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội; thành tựu quốc phòng-an ninh, an toàn xã hội; cải cách tư pháp; kết quả thực hiện 3 khâu đột phá; nguyên nhân đạt được thành tựu; những hạn chế, khuyết điểm; một số kinh nghiệm thực tiễn. Phần thứ hai-Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025: dự báo tình hình; mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu; các khâu đột phá; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm…

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung, trong nhiệm kỳ 2020-2025, cần tập trung xây dựng thành phố Cần Thơ thông minh, phát triển kinh tế phải gắn với tác động của biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao cần phải xác định rõ sản phẩm nào có tính cạnh tranh cao, nông nghiệp ven đô thị cần tính toán lại sao cho bền vững và hiệu quả trước tình hình đô thị hóa tăng nhanh.

Ngoài phát triển kinh tế, thành phố cần phải tính đến công tác an sinh xã hội như đào tạo nghề, giải quyết việc làm để từng bước hạn chế tình trạng nông dân bỏ quê đi làm thuê.

Đặc biệt, thành phố Cần Thơ cần giải quyết bài toán được Bộ Chính trị (khóa IX) giao thông qua Nghị quyết số 45-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,” từ đó xác định khâu đột phá và mô hình tăng trưởng trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp.

Trong định hướng phát triển thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ tới cần tính đến các bước đột phá táo bạo hơn, phải đi tắt đón đầu để đưa thành phố nhanh chóng trở thành trung tâm động lực của vùng./.

Theo vietnamplus.vn