Thứ tư,  02/12/2020

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện một số nghị quyết trên địa bàn tỉnh

(LSO) – Hôm nay (13/8), đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tham gia đoàn giám sát có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số ban của HĐND tỉnh.

Trong chương trình, đoàn đã giám sát đối với các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Lạng Sơn về thực hiện các nghị quyết gồm: Nghị quyết số 21, Nghị quyết số 25, Nghị quyết số 19 (đều ban hành ngày 9/12/2016) về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn; đề án phát triển giao thông nông thôn; Nghị quyết số 66, ngày 11/12/2017 quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo của các sở, ngành, thực hiện Nghị quyết số 21, về nguồn vốn, năm 2018, ngân sách tỉnh phân bổ 3 tỷ đồng để triển khai thực hiện chính sách, đến hết tháng 12/2018, giải ngân được gần 1,95 tỷ đồng cho một dự án; năm 2019, ngân sách tỉnh phân bổ 3 tỷ đồng, đến hết ngày 31/5/2019, nguồn vốn này chưa được giải ngân.

Về hỗ trợ đầu tư, có 11 nhà đầu tư đề nghị hỗ trợ đầu tư (chủ yếu là hợp tác xã và hộ sản xuất), đến nay, đã có 2 dự án được phê duyệt mức hỗ trợ đầu tư, với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Về hỗ trợ lãi suất vốn vay từ các ngân hàng, đến hết ngày 30/6/2019, có 33 dự án được hưởng hỗ trợ lãi suất với dư nợ gần 11,5 tỷ đồng, kinh phí đề nghị hỗ trợ lãi suất là 467 triệu đồng.

Đối với Nghị quyết số 25, trong 2 năm (2017 – 2018) đã hỗ trợ cho 8.188 lượt hộ gia đình của 7 huyện với tổng kinh phí thực hiện gần 17 tỷ đồng.

Đối với Nghị quyết số 19, tổng kinh phí đã hỗ trợ cho đề án hơn 94 tỷ đồng, trong đó, gần 8,6 tỷ đồng bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát và đại diện các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chỉ ra mặt còn hạn chế, kết quả đạt được còn thấp, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh. Nguồn lực dành cho các cơ chế, chính sách còn ít và không ổn định, khó khăn cho việc hỗ trợ; việc huy động các nguồn lực để thực hiện các chính sách còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí đề nghị: Các sở, ngành chuyên môn phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh). Trong đó, nghiên cứu, lựa chọn các chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, đảm bảo khi nghị quyết được ban hành phát huy hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.