Thứ hai,  30/03/2020

HĐND tỉnh giám sát tại UBND tỉnh về thực hiện một số nghị quyết phát triển nông nghiệp, nông thôn

(LSO) – Hôm nay (14/8), đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tham gia đoàn giám sát có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số ban của HĐND tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Trong chương trình, đoàn đã giám sát việc UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết gồm: Nghị quyết số 21, Nghị quyết số 25, Nghị quyết số 19 (đều ban hành ngày 9/12/2016) về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn; đề án phát triển giao thông nông thôn; Nghị quyết số 66, ngày 11/12/2017 quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến hết năm 2018, ngân sách tỉnh giải ngân được 2 tỷ đồng cho thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tổng số hộ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong 2 năm (2017 – 2018) là gần 8.200 lượt hộ, trên địa bàn 7 huyện với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng.

Tổng nguồn kinh phí đã hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn là gần 300 tỷ đồng, đến nay có 172/226 xã có đường ô tô được cứng hoá, đạt trên 76%, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 48 xã.

Đến hết tháng 6/2019 đã giao 14 chợ xã cho các doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh đã trao đổi, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đặc biệt là Nghị quyết số 21 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo, làm rõ thêm một số vấn đề đoàn giám sát yêu cầu. Đồng chí khẳng định việc ban hành các nghị quyết là hết sức đúng đắn, cần thiết và kịp thời. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều lúng túng; công tác tuyền truyền, kiểm tra hướng dẫn còn hạn chế; các cơ chế, chính sách ban hành, nhất là Nghị quyết số 21, mức hỗ trợ của một số nội dung còn thấp, các hộ dân, nhóm hộ tiếp cận hết sức khó khăn, thủ tục để được hỗ trợ còn rườm rà, phức tạp; bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Qua việc thực hiện các chính sách còn hạn chế cần thiết phải rút ra những bài học kinh nghiệm như: cần khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng nhu cầu, lấy ý kiến các đối tượng được hưởng chính sách trước khi xây dựng chính sách, bám sát định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và của Trung ương; đơn giản hoá thủ tục được hưởng chính sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn phải được ban hành kịp thời. Việc ban hành cơ chế, chính sách phải phù hợp với khả năng của tỉnh, tăng cường kiểm tra, giám sát để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành giải quyết các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các nghị quyết.

Đồng thời chỉ đạo bố trí nguồn vốn giải quyết thanh toán nợ đọng; rà soát lại hệ thống hợp tác xã, đặc biệt là hợp tác xã nông nghiệp. Căn cứ nguồn lực, điều kiện của tỉnh để ban hành nghị quyết có tính khả thi, phù hợp với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí lưu ý: Các ban HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách. Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nghiên cứu, đổi mới cách triển khai, tuyên truyền khi ban hành các nghị quyết, giúp người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã nắm bắt cơ chế, chính sách kịp thời, nhanh chóng đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

NÔNG ĐÌNH QUANG