Chủ nhật,  29/11/2020

Xây dựng quê hương đồng chí Lương Văn Tri ngày càng đổi mới

(LSO) – Trong những ngày này, huyện Văn Quan đang sôi nổi khí thế thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 109  năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 – 17/8/2019).

Toàn huyện Văn Quan có 13.691 hộ dân với 56.680 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Kinh cùng chung sống. Ông Đổng Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan cho biết: Tự hào là quê hương đồng chí Lương Văn Tri, người con ưu tú của quê hương Văn Quan, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,31 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm. Cụ thể, đầu năm 2014, số hộ nghèo toàn huyện chiếm 37,32%, đến cuối năm 2018 giảm xuống còn 25,65 %.

Thị trấn Văn Quan ngày càng đổi mới

Bên cạnh phát triển kinh tế, các công trình trọng điểm về điện – đường – trường – trạm, giao thông, thủy lợi luôn được chú trọng đầu tư xây dựng. Từ năm 2014 đến nay, huyện đã duy tu, bảo dưỡng 52 công trình đường giao thông nông thôn thuộc chương trình 135 ở các xã, thôn bản, với tổng kinh phí 3 tỷ 651 triệu đồng; bê tông hóa đường giao thông nông thôn được trên 171 km, kiên cố hóa 26,9 km kênh mương thủy lợi, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã. 100% số xã, thị trấn trên địa bàn huyện có điện lưới quốc gia; 97,9% thôn bản được sử dụng điện. Từ đó tạo điều kiện cho người dân đi lại được dễ dàng, mạng lưới điện cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Đến nay, toàn huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện phấn đấu trong năm 2019 sẽ có thêm 2 xã: Tân Đoàn và Yên Phúc đạt chuẩn. Tại các xã sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét.

Cùng với toàn huyện, xã Trấn Ninh – nơi đồng chí Lương Văn Tri sinh ra và lớn lên đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 109  năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri. Bà Hoàng Thị Thùy, Chủ tịch UBND xã Trấn Ninh cho biết: Chính quyền xã tích cực tuyên truyền vận động người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là đưa giống mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn sản xuất theo mô hình chất lượng bền vững, cho hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích như: mô hình cấy lúa TBJ3 Nhật Bản; mô hình trồng dưa hấu, trồng bí xanh, hồng vành khuyên; mô hình chăn nuôi gà. Các mô hình đã góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã, tăng thu nhập cho người dân, nâng thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 24,5 triệu đồng/năm.

Phát huy truyền thống cách mạng trên quê hương đồng chí Lương Văn Tri, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Quan quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện đã đề ra. Theo đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nguồn lực cho công tác giảm nghèo; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Đồng thời huy động để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của nhân dân trên địa bàn huyện.

HOÀNG HIỀN - QUỐC MỪNG (Văn Quan)