Thứ năm,  06/08/2020

Sẵn sàng cho Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên

(LSO) – Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được tổ chức trong 2 ngày 19 – 20/9/2019 tại Trung tâm Hội nghị The Pride. Lạng Sơn là một trong những địa phương tổ chức Đại hội Hội LHTN sớm của cả nước, chỉ sau một số đơn vị được Trung ương hội chỉ đạo điểm. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn thành.

Tính đến trung tuần tháng 7/2019, 100% đơn vị cấp xã, cấp huyện đã tổ chức Đại hội Hội LHTN. Các đơn vị đại hội không quá 1 ngày. Trong đó, 4/11 đơn vị hiệp thương bầu trực tiếp chức danh chủ tịch tại đại hội, nhân sự được giới thiệu tại đại hội trúng cử với tỷ lệ trên 95%. Công tác hiệp thương ủy ban hội khóa mới được thực hiện dân chủ. Nhân sự tham gia ủy ban hội có phẩm chất chính trị và năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác hội và phong trào thanh niên cấp huyện.

Y, bác sỹ trẻ thành phố Lạng Sơn khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

Anh Nguyễn Tuấn Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết: Chuẩn bị cho Đại hội Hội LHTN tỉnh, Ban thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 3 tiểu ban: Tiểu ban nội dung –  nhân sự; Tiểu ban hậu cần – an ninh; Tiểu ban tuyên truyền. Cùng đó, thành viên của mỗi tiểu ban đều được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm tạo sự chủ động, chu đáo trong từng phần việc.

Đầu tháng 9/2019, báo cáo chính trị được Trung ương Hội LHTN Việt Nam đóng góp lần cuối cùng, đảm bảo đúng quy trình 9 bước và 7 lần xin ý kiến các cấp lãnh đạo, lấy ý kiến rộng rãi trong thanh niên. Đến nay, Hội LHTN tỉnh đã chỉnh sửa, hoàn thiện và in ấn. Nhân sự Ủy ban Hội LHTN tỉnh, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban thư ký… được Hội LHTN tỉnh xây dựng thành đề án trình Tỉnh ủy và UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, số lượng ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa VI dự kiến có 35 đồng chí, trong đó, 21 đồng chí là cán bộ đoàn, hội chuyên trách cấp tỉnh và cấp huyện. Nhân sự Ban Thư ký Ủy ban hội gồm 11 đồng chí, Ban kiểm tra 5 đồng chí. Các chức danh chủ chốt Hội LHTN tỉnh khóa VI gồm 4 đồng chí, 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch. 11 đồng chí tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2014.

Cùng với đó, hướng tới sự kiện chính trị của tuổi trẻ toàn tỉnh, những ngày này, các cấp hội LHTN toàn tỉnh đang đẩy mạnh tổ chức, triển khai các phong trào thi đua. Nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 1.060 công trình thanh niên cấp tỉnh, huyện, cơ sở được cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chị Trương Vi Hà, Trưởng Tiểu ban Hậu cần – an ninh cho biết: Những phần việc cuối cùng trong công tác chuẩn bị cho đại hội như phương án đưa đón đại biểu, hội trường, y tế… đều đã hoàn thành, sẵn sàng cho đại hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát đảm bảo công tác tổ chức chu đáo, khẩn trương. Cùng với đó, công tác tuyên truyền đang được triển khai tích cực trên các trang thông tin, mạng xã hội, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh…

Với khẩu hiệu hành động thanh niên Lạng Sơn “Đoàn kết – sáng tạo – công hiến” vì Lạng Sơn phát triển, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là đợt sinh hoạt chính trị của thanh niên trên địa bàn tỉnh. Qua đại hội, thanh niên xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên, củng cố tổ chức hội ngày vững mạnh.

HOÀNG VƯƠNG