Chủ nhật,  09/08/2020

Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc trung ương mở rộng lần thứ 8

LSO-Ngày 28/9/2019, tại thành phố Hải Phòng, Báo Hải Phòng đăng cai tổ chức hội thảo Báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương mở rộng (Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ) lần thứ 8 năm 2019 với chủ đề “Báo Đảng tuyên truyền, phát huy hợp tác liên kết vùng, tạo động lực phát triển của cả nước”.


Các đại biểu tham dự Hội thảo Báo Đảng 5 thành phố
trực thuộc Trung ương mở rộng lần thứ 8 năm 2019

Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo, phóng viên 58 cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương trong cả nước.

Tại hội thảo có 10 tham luận của các báo trình bày về những cách làm sáng tạo, hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền về hợp tác liên kết vùng, tạo động lực phát triển của cả nước.

Các báo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phối hợp thông tin cụ thể, thiết thực góp phần kết nối xây dựng hình ảnh chung, tạo liên kết giữa các địa phương trong vùng kinh tế động lực, tạo điều kiện để địa phương phát huy thế mạnh của mình.

Đồng thời tham luận của các báo cũng khẳng định vai trò của các cơ quan báo Đảng trong đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong hợp tác, liên kết phát triển vùng vào cuộc sống.


Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
phát biểu tại Hội thảo Báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương
mở rộng lần thứ 8 năm 2019

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các đơn vị báo chí tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng về phát triển kinh tế vùng, coi liên kết vùng là phương thức tạo ra mũi nhọn tăng trưởng, giúp phát huy tối đa thế mạnh của từng địa phương.

Bên cạnh đó, các đơn vị báo chí cần tiếp tục xây dựng các diễn đàn về phát triển kinh tế vùng, hình thành các vệt bài tuyên truyền để có tạo sự liên kết nối kinh tế vùng với nhau.


Báo Hải Phòng đã trao cờ đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng
lần thứ 9 năm 2020 cho Báo Sài Gòn Giải Phóng

Kết thúc hội thảo, Báo Hải Phòng đã trao cờ đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng lần thứ 9 năm 2020 cho Báo Sài Gòn Giải phóng.

TRIỆU THÀNH