Chủ nhật,  23/02/2020
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 17 (mở rộng):

Quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu ở mức cao nhất

LSO-Sáng 4/10/2019, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 17 (mở rộng).


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều cố gắng, tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Do vậy, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tình hình sản xuất nông – lâm nghiệp, công nghiệp cơ bản ổn định.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt gần 3,2 tỷ USD, đạt gần 61% kế hoạch. Giá trị khối lượng thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng ước đạt trên 2.350 tỷ đồng, đạt 75,7% kế hoạch, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 6,8% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 15.300 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt trên 5.000 tỷ đồng, đạt 92,8% dự toán, tăng 37% so với cùng kỳ;…

Các lĩnh vực văn hoá – xã hội, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại được tích cực triển khai, đạt kết quả tốt.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều cố gắng. Đến nay, đã kết nạp được 1.188 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh lên 63.479 đảng viên. Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo…

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo Nghị quyết số 77 ngày 21/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được các cấp, các ngành tích cực thực hiện.

Cũng tại hội nghị, Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã trình xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh về dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như: công tác thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; giải pháp tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp;  đào tào nguồn nhân lực; công tác sắp xếp bộ máy, tinh, giản biên chế; công tác phát triển du lịch, bảo tồn phát huy các di sản; công tác giải ngân các nguồn vốn; công tác đảm bảo chăm sóc y tế cho người dân; công tác thanh kiểm tra, tiếp công dân, xử lý các đơn thư;…

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, làm rõ thêm tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 3 tháng cuối năm 2019. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu những kết quả đạt được thông qua Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao  nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí chỉ ra một số hạn chế như: tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm; công tác quản lý đất đai ở cấp huyện, cấp xã còn hạn chế; một số cấp ủy chưa chủ động tham mưu thực hiện công tác xây dựng Đảng và quản lý cán bộ; một số sở, ngành, UBND huyện chậm đề ra giải pháp khắc phục  hạn chế…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra, thời gian tới, các cấp, các ngành cần rà soát các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn, xác định các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện với quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu ở mức cao nhất; tập trung khắc phục  hạn chế trên một số lĩnh vực như nông – lâm nghiệp, du lịch; giáo dục và đào tạo…; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Tích cực triển khai các phần việc sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò của đội ngũ lãnh đạo trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức tốt một số hoạt động lớn của tỉnh trong quý IV/2019…

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

TRÍ DŨNG