Thứ tư,  25/11/2020

Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên: Cách làm của Bắc Sơn

(LSO) – Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, những năm qua, Đảng bộ huyện Bắc Sơn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo bằng những giải pháp cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ông Hoàng Công Tuệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy những giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở như: giáo dục tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị 05; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị các cấp; duy trì tốt việc sử dụng nguồn tài liệu là tạp chí, báo đảng địa phương… Qua theo dõi đánh giá, các đơn vị đều thực hiện tốt nội dung này.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Bắc Sơn (người đứng) quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết tới các đồng chí đảng ủy viên

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Huyện ủy triển khai gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, Huyện ủy  ban hành hướng dẫn việc học tập theo chủ đề; 100% cơ sở  xây dựng kế hoạch thực hiện, ban hành chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị. Đồng thời có cách tuyên truyền phong phú, sáng tạo để tư tưởng đi sâu vào cuộc sống.

Điển hình như trong năm 2019, Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức hội thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong phần thi kể chuyện, các thí sinh đã đem đến những câu chuyện kể giản dị nhưng đầy xúc động, giàu ý nghĩa về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời  liên hệ với thực tế ở địa phương, đơn vị, bản thân trong việc học tập tấm gương đạo đức của Bác. Hội thi là dịp để nhân rộng, lan tỏa những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để xã hội ngày càng có thêm những bông hoa “người tốt, việc tốt”.

Hay như  mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, so với các huyện, thành phố của tỉnh, Bắc Sơn là đơn vị đặt mua đều và sử dụng thường xuyên nhất. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2019 có  46/51 chi đảng bộ đặt mua báo, tạp chí của Đảng (tỷ lệ cao nhất trong toàn tỉnh).

Ông Nông Xuân Tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Sơn cho biết: Việc đọc báo, tạp chí của Đảng cung cấp nhiều thông tin về công tác xây dựng Đảng. Qua đây, chúng tôi có thể tham khảo những mô hình, điển hình của cá nhân, tập thể, những sáng kiến, kinh nghiệm hay… Điều này giúp các cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ, đảng viên tham khảo, rút ra bài học kinh. nghiệm, vận dụng vào thực tế.

Huyện ủy duy trì nền nếp việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết các cấp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức. Từ năm 2015 đến nay, Ban Tuyên giáo đã tham mưu tổ chức được 17 hội nghị báo cáo viên (trung bình 3 – 4 buổi/năm) với hơn 5 nghìn đại biểu tham dự; tổ chức được trên 2.800  buổi thông tin thời sự tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, thu hút trên 200 nghìn lượt người nghe. Công tác này tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Bùi Huynh Kiên, cán bộ thị trấn Bắc Sơn cho biết: Thông qua các buổi học tập chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự…, tôi được cập nhật kiến thức mới, nắm bắt rõ chủ trương của các cấp. Có vấn đề gì không rõ tôi chủ động trao đổi lại để có cái nhìn đúng đắn, không hiểu sai vấn đề, đặc biệt là những vấn đề được dư luận quan tâm. Nhờ đó, tôi và các đồng nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền ở cơ sở hiệu quả, đúng trọng tâm, giải đáp được những thắc mắc của nhân dân.

Nhờ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện tốt, đến nay, 100% cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tính tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức. Qua đó, góp phần định hướng dư luận, đạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu chung. Những năm qua, đảng bộ huyện luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ với trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

THANH MAI