Thứ năm,  13/08/2020
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

LSO-Hôm nay (10/4), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trình tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV. Ông Dương Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào dự án luật

Dự hội nghị có các vị ĐBQH công tác tại tỉnh, chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh.

Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 4 chương, 38 điều. Luật quy định các nguyên tắc, nguồn lực, nội dung hỗ trợ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Qua thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng: Dự án luật cần làm rõ tính nhất quán trong các loại hình doanh nghiệp; các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa; sự cần thiết của các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp. Một số nội dung chưa cụ thể như việc miễn giảm thuế, hỗ trợ các thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý…; quy trình và thành phần hỗ trợ vay vốn; các chính sách về đất đai, thuê mặt bằng liên quan đến doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự án luật. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ nghiên cứu, tổng hợp, trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo luật được ban hành sát với cuộc sống, thực sự hỗ trợ doanh nghiệp.

MAI VĂN HOA