Thứ ba,  18/02/2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10 năm 2019

LSO-Sáng nay (17/10), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2019.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Dự họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Phiên họp tập trung xem xét nội dung các dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh về: Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2024; quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; quy định mức chi thực hiện công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm; quy định nội dung và mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Kết luận tại buổi họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với dự thảo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024 và đánh giá cao cơ quan tham mưu và các thành viên thẩm định đã nghiên cứu kỹ, điều tra diện rộng, sát với thực tế để đưa ra được bảng giá mới này với sự điều chỉnh hợp lý.

Về quy định các thủ tục liên quan đến đất và tài sản gắn liền với đất, các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện văn bản tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định mới thay thế Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 trên tinh thần nâng cao trách nhiệm, cải cách và giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Với quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu; cần nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình thực tế giai đoạn để hoàn thiện về nội dung, đảm bảo về quy trình, thủ tục văn bản trước khi trình UBND tỉnh lần sau. Đồng chí nhất trí về quy định mức chi thực hiện công tác đánh giá chất lượng nước và vệ sinh môi trường nông thôn.

Phiên họp đã thông qua quy định về nội dung và mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các ngành liên quan cụ thể hóa các mức chi, điều chỉnh lại một số nội dung các đại biểu đã góp ý về thành phần hội đồng, quy định mức chi để hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh ban hành.

ANH DŨNG