Thứ năm,  14/11/2019

Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh và sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp

LSO-Sáng nay (21/10), đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh và sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối  hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND và UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến tổ chức 2,5 ngày (cả phiên trù bị) vào ngày 9, 10, 11 tháng 12 năm 2019. Dự kiến kỳ họp sẽ nghe, nghiên cứu, thảo luận 21 nội dung báo cáo, 25 tờ trình và thông qua 28 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và xem xét bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung dự kiến của kỳ họp. Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã giải trình, làm rõ một số nội dung nhằm góp phần đảm bảo chất lượng, tính khả thi khi trình ra kỳ họp HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận nội dung dự kiến kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đồng tình và thống nhất  21 nội dung báo cáo, 23 tờ trình và 24 nghị quyết sẽ trình trong kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh.

Đồng chí đề nghị: Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, đặc biệt đối với một số tờ trình, nghị quyết dự kiến thông qua, trong đó có một số nội dung mới phải sớm xin chủ trương của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Trong quá trình chuẩn bị các nội dung, các sở, ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban HĐND tỉnh đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, kịp thời. Các ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp, trao đổi với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan có kế hoạch thẩm tra sớm, đáp ứng tiến độ, chất lượng, thời gian, tài liệu phục vụ cho kỳ họp.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo đó, qua 2 năm thực hiện quy chế phối hợp, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện nghiêm túc, vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan nói riêng và của hệ thống chính trị trong tỉnh nói chung.

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh đã được các bên phối hợp chặt chẽ, đã tổ chức thành công 9 kỳ họp (có 4 kỳ họp bất thường).

Công tác tiếp xúc cử tri (TXCT) và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã nề nếp hơn, bước đầu đã tổ chức TXCT theo chuyên đề được nhiều cử tri đồng tình hưởng ứng, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được trao đổi, thảo luận, tháo gỡ, giải thích.

Từ năm 2017 đến nay, đã phối hợp tổ chức được trên 5.300 cuộc tiếp xúc với gần 300 nghìn lượt cử tri tham dự, tổng hợp được hơn 22.660 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Trong hoạt động giám sát và theo dõi việc giải quyết các kết luận sau giám sát đã được xây dựng nội dung, chương trình cụ thể, trọng tâm, sát với tình hình thực tế…

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kết quả thực hiện quy chế phối hợp đã đạt nhiều mặt tích cực, các hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, TXCT ngày càng đi vào thực chất hơn, trọng tâm, trọng điểm và không trùng chéo. Các yêu cầu kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, chất vấn và trả lời chất vấn được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cấp chính quyền, cơ quan liên quan tiếp thu, đề ra giải pháp cụ thể giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng mong mỏi của cử tri.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ đại biểu trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai hoạt động TXCT của đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động TXCT, gắn trách nhiệm TXCT với việc xử lý đơn thư và hoạt động giám sát, chất vấn, tạo lòng tin đối với cử tri…

NÔNG ĐÌNH QUANG