Thứ bảy,  25/01/2020

Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

LSO-Sáng nay (22/10), Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quản lý.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng

Dự lễ khai giảng về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng; lãnh đạo các ban đảng, sở, ngành và 156 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được tiếp thu 10 chuyên đề do các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có trình độ và kinh nghiệm của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường đại học, các bộ, ngành trực tiếp truyền đạt.


Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Nội dung tập trung vào những vấn đề: Đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu nhiệm vụ và bối cảnh mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; phát triển kinh tế tư nhân, gỡ bỏ rào cản và vận dụng tại tỉnh Lạng Sơn; quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong bối cảnh mới, tầm nhìn mới và đối sách của Việt Nam; kinh tế chia sẻ trong kỷ nguyên số ở Việt Nam; năng lực giao việc và phân quyền của người lãnh đạo, quản lý trong tổ chức công và quản lý nhân sự hành chính nhà nước ở Việt Nam; an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam hiện nay.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung học tập để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, khó và vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa bàn, cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Trên cơ sở những kiến thức thu nhận được, các học viên vận dụng sáng tạo, có hiệu quả thiết thực vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở từng cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26/10/2019.

THANH HUYỀN