Thứ ba,  18/02/2020

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61 tại Lạng Sơn

LSO-Hôm nay (23/10), đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61 – KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kiểm tra việc thực hiện công tác hội và phong trào nông dân năm 2019 tại Lạng Sơn.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Dự buổi kiểm tra có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 tỉnh Lạng Sơn và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo việc triển khai, thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đề án. Cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để hội nông dân các cấp tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở nông thôn.

Việc tạo điều kiện giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và phát huy vai trò, trách nhiệm của hội đã tạo niềm tin, gắn bó nông dân với tổ chức hội, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của các cấp hội nông dân trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các phong trào Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, các mô hình phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao trên địa bàn còn ít; việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế…

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 của tỉnh, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã thảo luận, đưa ra các giải pháp để triển khai nhiệm vụ hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm rõ thêm kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 61 và những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát kỹ các chỉ tiêu chưa thực hiện được, có cách khắc phục để hoàn thành kế hoạch đề ra; nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nông nghiệp.

Các cấp, ngành cần tích cực tham mưu, phối hợp với Hội Nông dân trong thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên ban chỉ đạo và Hội Nông dân cần tăng cường kiểm tra, giám sát để việc triển khai đạt hiệu quả cao.


Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương những cách làm tốt, sáng tạo của Hội Nông dân tỉnh và các thành viên ban chỉ đạo trong thực hiện các nội dung của Kết luận 61.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới Ban Chỉ đạo Kết luận 61 của tỉnh cần tiếp tục củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 ở cơ sở; nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào nông dân; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong thực hiện các chỉ tiêu của Kết luận 61; tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền về chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương…

HOÀNG TÙNG