Thứ ba,  18/02/2020

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên chất vấn giữa hai kỳ họp

LSO-Sáng nay (29/10), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tập trung làm rõ tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình số 22 ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 gồm hai nhóm vấn đề chính: tình hình triển khai các nội dung và giải pháp thực hiện đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn liền việc chuyển đổi cơ cấu lao động khu vực nông thôn.

Các đại biểu tham gia phiên họp đã thẳng thắn chất vấn và trả lời chất vấn, làm rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, các giải pháp thực hiện các nội dung: tình hình hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp sau chuyển đổi và các HTX được thành lập theo Luật HTX năm 2012; chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp đang hoạt động; nguyên nhân các HTX tạm ngừng hoạt động, giải pháp xử lý; hiệu quả đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại các HTX; kết quả xây dựng mô hình điểm HTX giai đoạn 2017 – 2020; đào tạo nghề lao động nông thôn, đào tạo các nghề gắn với các vùng sản xuất tập trung sản phẩm chủ lực; đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ cấp xã, cán bộ làm công tác nông thôn mới…


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề liên quan. Cụ thể: Đối với lĩnh vực HTX, hoạt động chưa hiệu quả, mô hình sản xuất còn nhỏ lẻ; các hình thức liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa phát huy hiệu quả; chính sách hỗ trợ vốn tín dụng cho HTX còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng dịch vụ HTX chưa đáp ứng được yêu cầu… Đối với lĩnh vực đào tạo nghề lao động nông thôn, công tác đầu tư cơ sở vật chất cho các trường dạy nghề còn hạn chế; mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chính sách cho cán bộ đào tạo nghề, công tác kiểm tra, giám sát đào tạo nghề lao động nông thôn còn một số bất cập…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo khảo sát, đánh giá, phân loại các HTX trên các lĩnh vực; chấn chỉnh, sắp xếp lại HTX và đào tạo nghề ngay trong năm 2020; nghiên cứu, đề xuất giải pháp củng cố nâng cao chất lượng mô hình sản xuất; chấn chỉnh quy định hướng dẫn phân bổ nguồn vốn  cho HTX; nghiên cứu tháo gỡ khó khăn cho HTX về hỗ trợ vốn tín dụng; tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng điểm một số mô hình sản xuất phải thực chất; nghiên cứu, đề xuất giải pháp chuẩn bị nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào Lạng Sơn.

NÔNG ĐÌNH QUANG