Thứ năm,  13/08/2020

Triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia

LSO-Sáng nay (1/11), tại Hà Nội, đồng chí Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia (CDVCQG).


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên gia giới thiệu về CDVCQG trực tuyến và chạy demo luồng quy trình nghiệp vụ của người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, tra cứu trên CDVCQG; hướng dẫn chuẩn hóa, nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính phục vụ cho việc triển khai CDVCQG; nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương xây dựng CDVCQG.

Thông qua CDVCQG, người dân và các doanh nghiệp có rất nhiều lợi ích. Đó là được truy cập vào một địa chỉ duy nhất (http://dichvucong.gov.vn), được cung cấp một tài khoản duy nhất, giảm thông tin, giấy tờ cần cập nhật, nộp cho cơ quan nhà nước, các bước thực hiện thủ tục hành chính, tăng cường giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Cũng tại hội nghị, đại biểu các địa phương đã báo cáo, thảo luận một số vấn đề trong quá trình triển khai CDVCQG trực tuyến, những khó khăn gặp phải khi thực hiện triển khai.

Đại biểu các địa phương cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, kêu gọi đầu tư; tiếp tục nâng cấp cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính; nhất trí thống nhất có một giao diện dịch vụ công chung trong toàn quốc …

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ghi nhận ý kiến của các đại biểu.

Đồng thời đề nghị: Trong thời gian tới, về thể chế, các bộ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ đã được Thủ tướng giao, riêng Bộ Nội vụ đẩy nhanh tiến độ sửa Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư, lưu trữ đặc biệt áp dụng lưu trữ hồ sơ điện tử; giao văn phòng chính phủ hoàn thiện Quyết định ban hành quy chế quản lý vận hành CDVCQG để trình Thủ tướng Chính phủ và ban hành trong tháng 12.

Về hạ tầng, Bộ Thông tin và Truyền thông sớm trình Chính phủ ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0. Về thực tiễn, cần xây dựng giao diện trang chủ của CDVCQG theo hướng đơn giản, thân thiện với người dùng, thống nhất trên cả nước.

Về xác thực thông tin, cần đa dạng hóa các cách thức khác nhau như: qua chứng minh thư, qua bảo hiểm xã hội, qua cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư… và đơn giản hoá để người dân và doanh nghiệp dễ dàng thực hiện.

HOÀNG CƯỜNG – HOÀNG HIẾU