Thứ tư,  25/11/2020

Ngày 31-5, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận dự án luật và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018

LSO-Ngày 31/5/2017, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).
Đại biểu Triệu Tuấn Hải phát biểu tại hội trường

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018. Tham gia góp ý vào dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, ông Triệu Tuấn Hải, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn và nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã đề nghị đưa Dự án Luật an ninh mạng và Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, 2018.

Đối với Dự án Luật an ninh mạng, đại biểu nhấn mạnh tình hình an ninh mạng ở nước ta hiện nay diễn biến rất phức tạp, các thế lực phản động thù địch, tội phạm triệt để lợi dụng để hoạt động chống Đảng, Nhà nước, tuyên truyền kích động, phá hoại làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Ngoài một số văn bản đề cập đến tình hình an ninh mạng, chưa có một văn bản quy phạm pháp luật nào để điều chỉnh vấn đề này. Đại biểu đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh Dự án Luật an ninh mạng để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư và thông qua tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV.

Đối với dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), đại biểu có ý kiến, Luật Công an nhân dân đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp 9 thông qua ngày 27/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015. Đến nay, việc tổng kết đánh giá thi hành luật và đề xuất sửa đổi là cần thiết, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, phù hợp thực tiễn tổ chức, hoạt động của công an nhân dân hiện nay, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu nhận thấy việc xem xét, sửa đổi Luật Công an nhân dân là cần thiết.

TRẦN THỊ LIÊN