Thứ năm,  22/10/2020

Tổng thống Cộng hòa Séc tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Séc (The Czech Republic) Milos Zeman (Mi-lốt Dê-man) và Phu nhân tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 6-8/6/2017.
Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman.

Tháp tùng Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và Phu nhân Tổng thống, Bà Ivana Zemanova (I-va-na Dê-man-nô-va), thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có: Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Vratislav Mynar (Vờ-ra-ti-xláp Mi-na);  Bộ trưởng Bộ Tư pháp Robert Pelikán (Rô-bớt Pê-li-kan);  Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vaclav Kolaja (Va-xláp Cô-lai-a); Thứ trưởng Bộ Công Thương Jiri Koliba (I-ri Cô-li-ba); Thứ trưởng Bộ Nội vụ Petr Mlsna (Pê-tờ Mlờ-xna); Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền CH Séc tại Việt Nam Vitezslav Grepl (Vi-chê-xláp Gờ-rê-pờ); Cố vấn của Tổng thống Martin Nejedlý (Ma-tin Ne-ê-đờ-li); Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Tổng thống Rudolf Jindrak (Ru-đô-phờ In-đờ-rách);  Trợ lý Tổng thống Jaroslav Hlinovský (I-a-rô-xláp Hlin-nô-vờ-ski).

Tiểu sử Tổng thống Cộng hòa Séc: Tổng thống Milos Zeman sinh ngày 28/9/1944 tại thành phố Kolin, Cộng hòa Séc.

Học vấn: Từ năm 1965 đến 1969, Ông Milos Zeman tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế tại Praha.

Quá trình công tác: Trong những năm: 1963 – 1967, 1968 – 1970, 1971 – 1984, 1984 – 6/1990: Ông Milos Zeman làm việc tại Nhà máy Kỹ thuật Tatra Kolín. Đảng viên Đảng Cộng sản Tiệp Khắc; Làm việc cho các Công ty: Sportpropag, Công ty nông nghiệp Agrodat; và ông Milos Zeman được bầu làm nghị sỹ của Quốc hội Liên bang. Sau đó được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Ngân sách và thành viên Nhóm Lãnh đạo Quốc hội Liên bang.

Trong những năm từ năm 1992, 1993 – 1998, 1996 – 1997 – 1998 – 2002 và từ 2013, Ông Milos Zeman là thành viên Đảng Xã hội Dân chủ Séc (CSSD); và lần lượt giữ các cương vị như: Chủ tịch Đảng Xã hội Dân chủ Séc; Phó Chủ tịch Hạ viện Séc; Chủ tịch Đảng Xã hội Dân chủ Séc; Thủ tướng Cộng hòa Séc, Tổng thống Cộng hòa Séc.

Gia đình: Ông Milos Zeman có vợ và 1 con./.

Theo dangcongsan