Thứ ba,  27/10/2020

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

LSO-Ngày 12/6/2017, Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua: Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thảo luận ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; biểu quyết thông qua Luật Quản lý ngoại thương; thảo luận dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và một số nội dung khác.

Đại biểu Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại kỳ họp

Tham gia phát biểu về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đại biểu Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho rằng, nghị quyết thể hiện bản lĩnh và quyết tâm của Chính phủ trong xử lý giải quyết nợ xấu. Để nghị quyết được thực thi có hiệu quả, đại biểu tham gia một số ý kiến về: quan hệ giữa nghị quyết và hệ thống pháp luật hiện hành; đại biểu đề nghị Chính phủ, cơ quan chức năng khẩn trương rà soát bổ sung quy định pháp luật liên quan đến nợ xấu; về phụ lục xác định nợ xấu, đại biểu mong muốn trong quá trình phê duyệt danh mục, Quốc hội lưu ý Chính phủ, ngân hàng làm rõ thêm khái niệm, phạm vi khoản nợ xấu; cân nhắc thứ tự ưu tiên giải quyết nợ xấu…

Tham gia phát biểu về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, đại biểu Dương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu ý kiến về mặt hạn chế, đó là vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng trốn thuế, thất thu, nợ đọng thuế còn lớn. Do vậy, Chính phủ cần tiếp tục  chỉ đạo điều hành quyết liệt để khắc phục những mặt hạn chế về công tác này trong thực hiện kế hoạch cả giai đoạn 2016 – 2021.

Về chi ngân sách nhà nước, trên cơ sở đồng tình thống nhất với các số liệu quyết toán chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 trình tại kỳ họp, đại biểu thấy rằng, công tác quản lý, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 đã có nhiều tiến bộ theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu phân tích công tác quyết toán ngân sách nhà nước trong các năm của giai đoạn 2011 – 2015, đại biểu thấy vẫn nổi lên vấn đề chi đầu tư xây dựng cơ bản còn thất thoát, lãng phí, nợ đọng xây dựng cơ bản lớn. Số dự án đầu tư hoàn thành chưa quyết toán tồn đọng nhiều và vấn đề về công tác phân bổ, giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vẫn chậm; chi chuyển nguồn kết dư ngân sách còn lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước… Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, đồng thời nghiên cứu, xem xét, ban hành cơ chế cho các địa phương được sử dụng kinh phí từ các dự án đầu tư phải chuyển nguồn để bố trí vốn chi trả nợ các dự án đầu tư đã hoàn thành còn thiếu vốn, bảo đảm sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm hiệu quả.  

TRẦN THỊ LIÊN