Thứ sáu,  22/01/2021

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương”

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), chiều 15/6, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương” và gặp mặt, tri ân các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí Thuận Hữu, Hà Đăng (Ảnh: HM)

Phát biểu tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những người làm báo cách mạng Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn cho sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian qua, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội đã luôn đồng hành cùng Đảng ủy Khối, các cấp ủy Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy Khối, nhất là việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã quan tâm, tuyên truyền, chuyển tải kịp thời, chính xác, hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2017) với nhiều thông tin cập nhật kịp thời, phong phú góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế của Đảng bộ Khối.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên tiếp tục cộng tác, đồng hành cùng các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn đảng bộ, góp phần “xây cái đẹp, dẹp cái xấu”, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tuyên truyền các trọng tâm công tác của Đảng bộ Khối thời gian tới, cụ thể là: tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ; nâng cao chất lượng chi bộ; đổi mới công tác dân vận, công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Để tri ân các đồng chí có nhiều đóng góp vào công tác xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối tổ chức Lễ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác đảng Khối các cơ quan Trung ương” cho Nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương./.  

Theo Dangcongsan