Thứ bảy,  31/10/2020

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

LSO-Sáng nay (16/6), Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. 
Các đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; chủ động thực hiện nhiệm vụ đề ra và các nhiệm vụ do cấp ủy cấp trên triển khai, cơ bản đạt tiến độ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, quần chúng tiếp tục được quan tâm; công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, quản lý đảng viên được đẩy mạnh; công tác kiểm tra giám sát từng bước được đổi mới, tăng cường. Các chi, đảng bộ chú trọng lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt chức năng tham mưu cho tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những phương pháp, cách làm tốt trong thực hiện những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2017.

Những tháng cuối năm 2017, Đảng ủy Khối xác định tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đảng làm tốt công tác giáo chính trị tư tưởng, trọng tâm là thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); hoàn thiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Xây dựng chuyên đề đánh giá tính tự giác, gương mẫu, tự phê bình và phê bình của đảng viên trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xem xét, xử lý và chỉ đạo giải quyết đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc Điều lệ Đảng; đánh giá kết quả triển khai sinh hoạt chuyên đề nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết quả thí điểm thực hiện “Quy trình tổng hợp, xác định và xây dựng báo cáo khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng ủy Khối năm 2017. Tiếp tục lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ xây dựng cơ quan, các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

PHÙNG KHIÊM - PHƯƠNG DUNG