Thứ bảy,  24/10/2020
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lộc

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

LSO-Sáng nay (20/6), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm, thảo luận và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. 
Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế -xã hội của huyện Cao Lộc tiếp tục phát triển: sản xuất nông – lâm nghiệp được đẩy mạnh thực hiện; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tích cực theo kế hoạch; sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn ổn định; công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được đẩy mạnh; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đang được triển khai tích cực; công tác tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch đô thị được duy trì thực hiện tốt. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 55, 95% dự toán, chi ngân sách đạt 53,02% dự toán tỉnh giao. Huyện thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều đổi mới, tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều cố gắng; đã chủ động và có nhiều cải tiến trong công tác kiểm tra, tổ chức thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tác phong, văn hóa công sở; tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; thông qua dự thảo Quy định về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được các mặt công tác của huyện Cao Lộc trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí yêu cầu Huyện ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt lưu ý việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa bàn, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường do khai thác khoáng sản; chú trọng sơ kết các dự án để rút kinh nghiệm và tiếp tục có hướng chỉ đạo tích cực, hiệu quả hơn.

PHÙNG KHIÊM – PHƯƠNG DUNG