Thứ tư,  28/10/2020

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh, thành ủy miền Đông Nam bộ 6 tháng đầu năm 2017

Sáng 26/6, tại Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh, thành ủy miền Đông Nam bộ 6 tháng đầu năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị (Nguồn: Báo Bình Dương)

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế – xã hội các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ tiếp tục phát triển khá toàn diện. Công tác tuyên giáo tại các tỉnh, thành ủy cũng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, đã tham mưu cấp ủy triển khai quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương nhanh chóng, kịp thời, đồng thời đổi mới phương thức triển khai nghị quyết, chỉ thị như thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; đổi mới công tác tuyên truyền; có nhiều cố gắng trong nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác điều tra dư luận xã hội…

Các đại biểu cũng thảo luận về những nội dung liên quan đến khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác tuyên giáo; giới thiệu những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong công tác tuyên giáo; những vấn đề đặt ra cho cán bộ công tác tuyên giáo trong tình hình mới; cách thức nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trước những diễn biến mới; cách thức nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước…/.

Theo Dangcongsan