Thứ tư,  21/10/2020

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sơ kết 6 tháng đầu năm

LSO-Chiều nay (28/6), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 9, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ, giải pháp công tác trong 6 tháng cuối năm 2017. 
Các đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, thu ngân sách đến hết tháng 5/2017 đạt 47% dự toán tỉnh giao; công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng được quan tâm giải quyết. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có bước tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo. Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều cố gắng, đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.   

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ những hạn chế, yếu kém, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt trong thời gian tới. 

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017, thành phố xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 62-NQ/TU, ngày 29/5/2013 và Kết luận số 42-KL/TU, ngày 28/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020; chỉ đạo rà soát và tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017 và cũng như 10 nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố đã đề ra; phấn đấu hết năm 2017 cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II. 

PHÙNG KHIÊM – PHƯƠNG DUNG