Thứ bảy,  31/10/2020

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

LSO-Sáng nay (29/6), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 5 (khóa XII). Dự và chỉ đạo có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Nghiệm; lãnh đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và thành phố Lạng Sơn.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) tại điểm cầu Lạng Sơn

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của 3 nghị quyết chuyên đề về kinh tế trong Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và khẳng định đó đều là những vấn đề quan trọng, cốt yếu để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội do Đại hội Đảng toàn quốc (khoá XII) đề ra. Thủ tướng cũng đề nghị: Những vấn đề mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp lớn trong các Nghị quyết phải được quán triệt, triển khai sâu sắc, tập trung nghiên cứu, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Từ đó, xây dựng kế hoạch hoạt động tại các cấp, các ngành, địa phương, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) ban hành ngày 3/6/2017, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Sau hội nghị, các đại biểu viết bài thu hoạch về những nội dung đã được học tập, quán triệt, đồng thời chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, nhằm đưa đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

PHÙNG KHIÊM – DƯƠNG DUYÊN