Thứ tư,  24/02/2021

Việt Nam – Cam-pu-chia tiếp tục phối hợp triển khai các dự án

Ngày 6-12, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), đã diễn ra kỳ họp lần thứ 4 giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia, nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án, thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới.

Việt Nam - Cam-pu-chia tiếp tục phối hợp triển khai các dự án

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia ký kết các nội dung phối hợp tại kỳ họp lần thứ 4.

 

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia do ngài Nhem Valy, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia, Phó Chủ tịch thường thực kiêm Thư ký hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia, Chủ tịch Ủy ban sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam – Cam-pu-chia làm Trưởng đoàn.

Tại kỳ họp, hai bên đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung biên bản kỳ họp lần thứ 3 và việc triển khai thực hiện các dự án bảo đảm chất lượng, kết quả tốt; đồng thời khẳng định hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam – Cam-pu-chia; việc thiết kế, lập dự toán, báo cáo thẩm định theo đúng quy định; hai bên thường xuyên trao đổi, thống nhất biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả, tích cực kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài hữu nghị.

Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã hỗ trợ phía Cam-pu-chia hơn 13 triệu USD để thực hiện 20 dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị và sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia. Với nỗ lực của hai bên, đến nay trong số 20 dự án đã được phía Việt Nam hỗ trợ kinh phí, có 16 dự án hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo; ba dự án đang triển khai và một dự án chuẩn bị khởi công.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nội dung đã ký kết tại các kỳ họp và thống nhất những Đài Hữu nghị Việt Nam – Cam-pu-chia trên đất Cam-pu-chia là công trình lịch sử văn hóa tiêu biểu cho quan hệ hai nước, do vậy cần được bảo vệ và quản lý chặt chẽ thông qua việc xây dựng Nghị định thư hoặc thỏa thuận cấp Chính phủ.

Theo Nhandan