Thứ năm,  25/02/2021

Huyện uỷ Bắc Sơn tổng kết công tác năm 2019

LSO-Hôm nay (16/12), Huyện uỷ Bắc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2019, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã nỗ lực, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Qua đó, huyện đã đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu theo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2019; kinh tế tiếp tục phát triển (tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 8,51%, tổng diện tích gieo trồng bằng 100,6% so với cùng kỳ, trồng rừng mới được 606,5 ha, đạt 110,3% kế hoạch; thu ngân sách bằng 132,7% so với cùng kỳ; toàn huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới…); công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố; một số lĩnh vực khác tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào một số nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới; sắp xếp thôn, bản; phát triển giao thông nông thôn; phát triển sản xuất; phòng chống dịch bệnh…

Về nhiệm vụ năm 2020, huyện Bắc Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu năm 2020, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu trên địa bàn tăng từ 8-9% trở lên; thu ngân sách trên 33 tỷ đồng; trồng rừng mới 550 ha; phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; kết nạp mới 200 đảng viên trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 90% trở lên…

TÂN AN