Ngày 21/12, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 6, khóa XI đã khai mạc tại Hà Nội.

Các đại biểu dự Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2019; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị .

 

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, trọng tâm nội dung thảo luận tập trung vào đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong Năm “Thanh niên tình nguyện” với những bài học kinh nghiệm, mô hình, phương thức mới trong việc triển khai phong trào làm nền tảng tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tình nguyện trong những năm tiếp theo; đánh giá việc thực hiện các đề án, kết luận của Ban thường vụ, Ban chấp hành Trung ương Đoàn để chuẩn bị sơ kết nửa nhiệm kỳ.

Ban chấp hành cũng sẽ thảo luận, đánh giá thêm quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, trong đó làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần lưu ý; những vấn đề nổi lên trong dư luận cần quan tâm để nhìn nhận đầy đủ hơn về những giải pháp hiệu quả Đoàn đã thực hiện trong quá trình nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng và đáp ứng được nguyện vọng, tư tưởng chính đáng của thanh thiếu nhi; đánh giá và góp ý về công tác kiểm tra, giám sát là điều kiện quan trọng để khắc phục những hạn chế, xử lý kịp thời và có những giải pháp cụ thể trong quá trình triển khai công việc.

Cùng với việc cho ý kiến vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, xem xét, quyết định chủ đề công tác năm, Ban chấp hành Trung ương Đoàn sẽ bổ sung, điều chỉnh, làm rõ các chỉ tiêu xác lập để phù hợp với tình hình thực tiễn./.