Nhân lễ Giáng sinh năm 2019, ngày 23/12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, chúc mừng Giám mục Vũ Đình Hiệu cùng các vị chức sắc, tu sỹ Tòa giám mục Giáo phận Bùi Chu ở xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Tại Tòa giám mục, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chuyển lời thăm hỏi, lời chúc mừng nhân lễ Giáng sinh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Giám mục Vũ Đình Hiệu, các vị chức sắc, tu sỹ và giáo dân giáo phận Bùi Chu. Chúc Giám mục và bà con giáo dân trong Giáo phận đón lễ Giáng sinh anh lành, đón năm mới 2020 trong vui tươi, hạnh phúc.

Trò chuyện cùng Giám mục Vũ Đình Hiệu và các vị chức sắc, tu sỹ Tòa giám mục Giáo phận Bùi Chu, Phó Chủ tịch nước cho biết năm qua, đất nước tiếp tục đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng; trong đó, thành tựu giảm nghèo được thế giới đánh giá cao, xem Việt Nam là hình mẫu để học tập. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu quan trọng, với hơn 50% số xã trên cả nước đã đạt chuẩn. Riêng tỉnh Nam Định và tỉnh Đồng Nai-hai tỉnh có rất đông đồng bào Công giáo sinh sống đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, với 100% số xã, huyện đạt chuẩn…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà, chúc mừng Giám mục Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu.

 

Theo Phó Chủ tịch nước, những kết quả, thành tựu phát triển đất nước có được chính là từ kết quả, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; từ những đóng góp vô cùng to lớn của đồng bào Công giáo Bùi Chu nói riêng, đồng bào Công giáo cả nước nói chung. Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, đồng bào Công giáo cả nước nói chung, đồng bào Công giáo Giáo phận Bùi Chu nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi, hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển đã xác định.

Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn với vai trò, uy tín của mình, Giám mục Vũ Đình Hiệu và các vị chức sắc, tu sỹ Tòa Giám mục Bùi Chu sẽ tiếp tục quan tâm, tuyên truyền, vận động giáo dân trong Giáo phận thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận, chung sức chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, trong đó có đồng bào Công giáo Bùi Chu…

Đại diện Giáo phận Bùi Chu, Giám mục Vũ Đình Hiệu bày tỏ vui mừng được đón Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác về thăm trong niềm vui toàn tỉnh Nam Định nói chung, 6 huyện có giáo dân Giáo phận Bùi Chu sinh sống nói riêng đã đạt chuẩn nông thôn mới; làng quê, xứ đạo đang ngày càng khang trang, sạch đẹp. Theo Giám mục Vũ Đình Hiệu, những thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng nông thôn mới do Đảng và Nhà nước lãnh đạo đã và đang mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào Công giáo, trong đó có đồng bào Công giáo Bùi Chu…

Thay mặt các linh mục, tu sỹ và hơn 400 nghìn giáo dân Giáo phận Bùi Chu, Giám mục Vũ Đình Hiệu cảm ơn Đảng, Nhà nước Trung ương tới địa phương; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã luôn quan tâm tới cuộc sống của đồng bào Công giáo Bùi Chu; cảm ơn những ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước về những đóng góp của đồng bào Công giáo Bùi Chu đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Nam Định, phát triển đất nước.

Giám mục cho biết với vai trò của mình, ông sẽ luôn tích cực đồng hành, cộng tác cùng địa phương để đẩy mạnh hơn nữa các phong trào yêu nước trong đồng bào Công giáo Bùi Chu, chung sức vì mục tiêu mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ngày càng tốt đẹp, ấm no hơn…/.