Chủ nhật,  28/02/2021

Từ năm 2015 đến nay, tinh giản biên chế hơn 50 nghìn người

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của Bộ Nội vụ, từ năm 2015 tới ngày 20-12-2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người; tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và biên chế công chức dự phòng năm 2020 là hơn 250 nghìn biên chế, giảm 8,68% so với năm 2015.

Từ năm 2015 đến nay, tinh giản biên chế hơn 50 nghìn người

Ảnh minh họa

 

Theo báo cáo, năm 2019, toàn ngành Nội vụ đã chủ động tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng thời bảo đảm nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành như: cải cách hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy và biên chế; tổ chức chính quyền địa phương; chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác tôn giáo; thi đua, khen thưởng; văn thư và lưu trữ nhà nước; công tác thanh niên; hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; cán bộ nữ…

Đáng chú ý, về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của Bộ (không tính Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), ngành, địa phương, biên chế công chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù và biên chế công chức dự phòng năm 2020 là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện được giao năm 2015.

Năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm so với năm 2015 (khối Chính phủ quản lý). Tại 63/63 địa phương giảm 4,26%, tại 20/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ (không tính Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) và 08/08 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%.

Từ năm 2015 đến ngày 20-12-2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người.

Thông tin trên được Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa trình bày báo cáo cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2020, diễn ra sáng ngày 27-12.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc, với điểm cầu Trung ương tại trụ sở Bộ Nội vụ; và các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ và các đồng chí Thứ trưởng Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Theo Nhandan