Thứ sáu,  26/02/2021

Chính phủ họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

LSO-Hôm nay (30/12), tại thủ đô Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự tại điểm cầu trung ương có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tham dự hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bí thư các huyện, thành ủy, chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Theo báo cáo tổng kết tình hình kinh tế – xã hội năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Chính phủ, năm 2019 có thể coi là năm bứt phá của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế GDP đạt 7,02% vượt mục tiêu đề ra (6,8%), lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2,79%  thấp nhất trong 3 năm qua, quy mô xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD cao nhất từ trước đến nay.

Về thu ngân sách, tính đến ngày 23/12/2019, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 1.469,3 nghìn tỷ đồng, bằng 104,1% dự toán năm; thu nội địa vượt 2,8% dự toán. Số doanh nghiệp được thành lập mới trên 138 nghìn doanh nghiệp, khách du lịch quốc tế đạt trên 18 triệu lượt…

Năm 2019 cũng là năm thứ 2 liên tiếp Chính phủ hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch và rất nhiều chỉ tiêu đạt mức kỷ lục.

Như vậy có thể nói, năm 2019 là năm bứt phá thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và có ý nghĩa đặc biệt tạo tiền đề cho năm 2020 về đích với thành tích cao nhất, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Qua báo cáo của Chính phủ, các ý kiến thảo luận của các địa phương cho thấy: năm 2019, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động nhưng chúng ta đã đạt được các kết quả toàn diện tốt hơn trong năm 2018. Điều này được thể hiện ở kết quả đạt được rất rõ trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng và đối ngoại. Hình ảnh, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, chúng ta không tự mãn trước kết quả đạt được, bởi nền kinh tế của chúng ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức và bộc lộ những tồn tại, bất cập. Do vậy, hội nghị cần tập trung làm rõ những nguyên nhân, phân tích những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục và triển khai thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả trong năm 2020.

Về nhiệm vụ năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tập trung tiếp tục củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược phục vụ phát triển kinh tế. Thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với người có công, bà con vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại gắn với hội nhập quốc tế, thực hiện nghiêm chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng – an ninh, đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò, tính gương mẫu của người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp. Các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau bài phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và khẳng định: Các nội dung chỉ đạo của đồng chí sẽ được Chính phủ cụ thể hóa vào chương trình công tác năm 2020.

Tiếp đó, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận các nội dung quan trọng từ đó đề ra giải pháp tạo đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực do các bộ, ngành quản lý trong năm 2020. Đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện hiệu quả môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, các địa phương tập trung kiến nghị Chính phủ hỗ trợ các thành phố trực thuộc trung ương xây dựng chính quyền đô thị, xây dựng trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, bố trí nguồn lực đẩy nhanh các dự án trọng điểm quốc gia…

Ngày mai (31/12), Chính phủ tiếp tục chương trình làm việc dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

TRANG NINH