Sáng 9/1, tại trụ sở Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’ré đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành; cùng gần 5.200 đại biểu ở các đầu cầu trực tuyến cả nước.

 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận  2019  

 

Thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân. Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện các nội dung “Năm dân vận chính quyền – 2019”; quan tâm phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời, các cơ quan cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đẩy mạnh đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

Trong năm 2019, hơn 478 nghìn lượt công dân đến cơ quan hành chính Nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tăng 4,3% so với năm 2018), trong đó 4.611 lượt đoàn đông người. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết được 28.428 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 86,2%). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân hơn 205 tỷ đồng, 24 ha đất, khôi phục, bảo đảm quyền lợi cho 1.889 tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 20 vụ.

Riêng về công tác giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp ở các địa phương đã có 56/63 tỉnh, thành phố lập các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác tiến hành rà soát, kiểm tra, giải quyết các vụ việc. Theo báo cáo của 43 địa phương, đối với 221 vụ việc đã giải quyết dứt điểm 128 vụ, 47 vụ đang tiến hành các quy trình giải quyết, còn 70 vụ chuyển sang năm 2020…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao đổi với các đại biểu dự hội nghị

 

Cùng với đó, Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hệ thống chính trị thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận; phối hợp với cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới. MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, các hội quần chúng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, phát triển tổ chức, thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân; động viên Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn…

Những kết quả tích cực trên đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Một “Năm dân vận chính quyền” đầy màu sắc

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong “Năm dân vận chính quyền 2019”, đồng thời khẳng định, công tác dân vận chính quyền năm 2019 đầy màu sắc, sáng tạo và thành công, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trên cả nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại của đất nước, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Điểm lại tình hình chung của đất nước trong năm 2019, Thủ tướng khẳng định, những thành tựu tự hào đã đạt được thể hiện sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân và toàn quân, sự vào cuộc đồng bộ và phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; sự quyết liệt điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp, trong đó có sự đóng góp to lớn, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và những người làm công tác dân vận trong cả nước.

            Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị

 

Nhấn mạnh đến năm 2020, năm đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, Thủ tướng cho rằng, công tác dân vận phải bám sát nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội với phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Chính quyền các cấp phải hướng về người dân, lo cho dân, phải bám dân…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém, vi phạm pháp luật, tăng cường phong cách thuyết phục quần chúng, trách nhiệm nêu gương, kỷ luật hành chính của các cán bộ, đảng viên. Riêng với hệ thống lãnh đạo từ cấp xã, phường đến cấp Trung ương phải bằng thuyết phục và nêu gương đi liền với thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần không được để điểm nóng gây mất ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng

Cho rằng trong thời đại bùng nổ thông tin, các thông tin xấu lan tràn và người dân khó tiếp cận thông tin chính thống các hoạt động của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, công tác dân vận rất quan trọng trong thời đại bùng nổ thông tin. “Chúng ta cần làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng, lĩnh vực rất mới trong công tác dân vận hiện nay”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành dân chủ trên các lĩnh vực, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tham gia giám sát và quản lý hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường đối thoại hiệu quả giữa các cấp chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để xảy ra các điểm nóng gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị  

 

Dân vận không chỉ là vận động nhân dân, vận động quần chúng làm theo mà tập trung nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hành động vì lợi ích của nhân dân, chăm lo sức khỏe, tinh thần, vật chất cho người dân. “Dân vận phải thực chất, thực lòng, là văn hóa, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm, nói lời phải giữ lấy lời. Cho nên, từ việc bắt tay đến cử chỉ phải từ tấm lòng mình để thuyết phục nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng, công tác dân vận không chỉ là việc của Ban Dân vận mà là của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước là nhân tố có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, Thủ tướng yêu cầu, các nhiệm vụ, nội dung phải được quán triệt triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt ở các cấp, các ngành; tìm mọi cách đi đến đích, không bỏ cuộc giữa chừng, không làm nửa vời. Cần hiểu sâu, hiểu đúng về công tác dân vận chính quyền, đó là sự đồng thuận, làm sao để mọi người cùng dốc sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu chung.

“Ở mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cấp chính quyền, người lãnh đạo phải tự điều chỉnh phương pháp lãnh đạo phù hợp, trước hết phải lãnh đạo bằng thuyết phục và nêu gương. Đó chính là công tác dân vận tốt nhất.” – Thủ tướng khẳng định./.