Thứ sáu,  23/10/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Đại Hàn Dân Quốc

Ngày 14/1/2020, nhân dịp ông Chung Sye Kyun được bổ nhiệm làm Thủ tướng Đại Hàn Dân Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.

Theo Chinhphu